Valsts svētkiem veltīts sarīkojums

" Stāsti par pagastu..."

Svinīgas uzrunas, videomateriāli, koncerts

Atmiņu stāstījums
stāsta Vilces ciema padomes priekšsēdētāja Austra Šteina (1960)
 
Atmiņu stāstījums
stāsta ilggadīgā pagasta sekretāre Aina Nekraša
 
Atmiņu stāstījums
stāsta bijušais  Vilces pagasta priekšsēdētājs Daumants Olte  
Patreizējā Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge 
Apsveikumi  
Koncerts

 . insert_pixel_code_here